Tetőablakcsere Otthonfelújítási támogatással

Finanszírozza költségeinek felét az Otthonfelújítási támogatással és cseréltesse ki most a tetőtéri ablakait.

1. Ki veheti igénybe a Lakásfelújítási támogatást?

Gyermeket nevelő magyar állampolgár (magánszemély) maximum 3 millió Ft visszatérítésre (6 millió Forintos beruházás esetén) nyújthat be igényt, fele-fele arányban az anyagköltségre és a munkadíjra, amennyiben minden támogatási kritériumnak megfelel.

2. Mi számolható el?

A tetőtéri ablakok cseréje kapcsán a támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:
a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
Lakatlan padlástér beépítésére a Családi Otthonteremtési Kedvezmény feltételeit érdemes megvizsgálni.

Új VELUX tetőtéri ablakokhoz az alábbi termékeket javasoljuk:

VELUX redőnyök
VELUX szúnyogháló
VELUX külső hővédő roló
VELUX belső árnyékolók sötétítéshez
VELUX belső árnyékolók fényszűréshez
VELUX Komfortcsomagok (külső és belső roló kedvezményes csomag)
Minden VELUX árnyékoló

3. Főbb kritériumok

Igényelhető, ha
– az igénylő(k), illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek, és legalább 1 éve az adott ingatlanban él (és állandó lakcímmel rendelkezik)
– bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek,
– az igénylő(k), valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik,
– az igénylőnek nincs nyilvántartott köztartozása,
– az igénylő legalább 1 éves, maximum 30 napra megszakított folyamatos TB-jogviszonnyal rendelkezik (vállalkozók esetében is).
A felújítás költségeit mind a munkadíj, mind az anyagköltség tekintetében 2021. január 1-jét követő számlákkal kell igazolni, és vállalkozói szerződést is köteles felmutatni (minden olyan vállalkozóval, akitől számlát szeretne elfogadtatni).
(A munkadíj igazolásához olyan számla fogadható el, amelyről a munkát elvégző vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette (nyugta nem fogadható el, csak számla). A számláknak a támogatást igénylő személy nevére kell szólniuk.

4. Számoljunk együtt!

Hogyan kell értelmezni a maximális, 3 millió Forintos visszatérítési támogatást?

A maximális támogatásra akkor lehet jogosult, ha az anyagköltségeit és a munkadíjat legalább 1,5 millió Forintos értékben számlával tudja igazolni. Ha kiadási költségek ennél magasabbak, akkor sem lehet több visszatérítést kapni. A támogatás összegében 50-50%-ban szerepelhet az anyagköltség és munkadíj (vállalkozói díj). Az anyag+munkadíjról szóló számlákat összesítetten úgy kell beadni, hogy a támogatás összegében a két költségtípus azonos arányban szerepelhessen. Ez a feltétel nem az egyes számlákra vonatkozik, hanem az összköltségen belül a támogatással érintett részre. Ha valamelyik tétel nem éri el a lehetséges támogatás felét, illetve a munkálatok teljes költségének legalább a negyedét, akkor csak a kisebb tétel alapján számolhatunk.

Emellett érdemes észben tartani, hogy csupán egyszer lehet igénybevenni.

Tetőablakcsere költségek számolása

Beruházás mértéke:   710.000 Ft
Anyagköltség*:  ~390.000 Ft
Munkadíj**:  ~320.000 Ft
 Anyagköltség visszatérítés:   -160.000 Ft
Munkadíj visszatérítés:   -160.000 Ft
Tényleges ráfordítás:    390.000 Ft

*A költségkalkuláció 5 VELUX Standard Plus tetőtéri ablakot, burkolókereteket tartalmaz. Külső redőnyöket és belső árnyékolokat nem tartalmaz.
**A munkadíj mértéke csupán feltételezés.